De Bond van Grote en Jonge Gezinnen Roeselare houdt een oefenschool voor ouders met tieners. Voor ouders die tieners hebben in hun apenjaren is het niet altijd gemakkelijk om een dialoog op te bouwen. Soms ontstaat er kortsluiting en zeggen ouders dingen die ze niet menen. Anderzijds uiten jongeren soms kwetsende woorden aan het adres van hun ouders, waarvan ze even later weer spijt hebben. Tieners lijken te vergeten wat ze in hun kindertijd geleerd heben: ze stellen eisen, lappen alle huisregels aan hun laars... Pubers hebben ook lange tenen. Hoe kan je als ouder je steentje bijdragen tot de ontdekkingstocht naar hun identiteit, zodat ze het nodige zelfvertrouwen vinden? Hoe zit het met grenzen in een gezin met opgroeiende tieners? Hoe zit het met straffen? BGJG zet een oefenschool op voor ouders met tieners. Bedoeling is onder meer in contact te treden met andere ouders die in een soortgelijke situatie verkeren. De begeleider is Jef Carette. Hij poogt antwoorden te formuleren op prangende vragen.

De cursus vindt plaats in het Gezinscentrum, Ieperstraat 70, op de woensdagavonden 10, 17, 24 oktober en 7, 14 en 21 november, telkens om 20 uur. Deelname 300 frank. (AV)