Een maand lang werkten acht vereniging samen om de actie Kom op tegen Kanker in Tielt concreet gestalte te geven. Wandeling, fietstocht, sponsorloop, sneukelroute en fuif brachten samen met het nationale plantjesweekeinde al meer dan een half miljoen op. De stad Tielt, die waar mogelijk ook logistieke steun leverde, deed er 50.000 frank bovenop en bracht de teller zaterdagavond op 613.000 frank.

Het was Marijke Meurisse die de wagen aan het rollen bracht. Vanuit de recreatieve afdeling van de Tafeltennisclub Tielt deed zij een oproep tot medewerking. Zij vond gehoor bij De Torenvalk, Ziekenzorg Sint-Vincentius, KWB, KBG, AV Molenland, Oldmobileclub El Presidente en Amnesty International Aarsele. De stad stelde ruimte en materiaal ter beschikking.

,,Het plantjesweekeinde was werkelijk het hoogtepunt'', wist een gelukkige Marijke Meurisse. ,,Alle verenigingen zetten hun beste beentje voor en de plantjes gingen massaal de deur uit. We begonnen met 1.500 azalea's omdat we bij een eersteling niet goed wisten waar we zouden uitkomen. Uiteindelijk konden we er in andere gemeenten nog 500 extra op de kop tikken en ook die gingen vlot van de hand. We moesten noodgedwongen stoppen omdat er geen voorraad meer was.''

Op de benefietfuif kwam niet de grote massa af maar het was een gezellige bedoening in de Europahal, waar Kamelot Super de Lukse een gratis optreden verzorgden. Burgemeester Vandaele en André Baekelandt, schepen van Sociale Zaken, kwamen de organisatoren feliciteren met hun uiterst waardevol initiatief en overhandigden namens de stad en alle inwoners een cheque van 50.000 frank.

,,We zijn gestart met een optie van 250.000 frank'', glunderde Marijke Meurisse. ,,Al vlug bleek dat het geestdriftige team meer in zijn mars had en we legden de lat bij de persvoorstelling op een half miljoen. Daar zitten we nu al een stuk boven en er zal nog een en ander bijkomen. Wij kunnen alleen maar tevreden zijn.'' (ART)