Onder met motto trop is te veel willen de SP-afdelingen van Ingelmunster en Izegem voor eens en altijd komaf maken met de overlast aan zwaar verkeer in de dorpskernen van Ingelmunster en Emelgem. Enkele politieke SP-zwaargewichten kwamen gistervoormiddag in Ingelmunster bijeen met concrete voorstellen tegen de overlast.

De mobiliteitskwestie in het algemeen en de overlast van zwaar vervoer in de dorspkernen overschrijdt de gemeentegrenzen. Vandaar dat de SP-afdelingen van Ingelmunster en Izegem de handen ineen sloegen op zoek naar een oplossing. Het probleem is heel concreet. Het gedeelte van de as Brugge-Kortrijk die dwars door de dorpskern van Ingelmunster loopt en er bovendien de N357, de verbinding Waregem-Roeselare, kruist en bijgevolg nog voor overlast zorgt in Emelgem en Kachtem, zijn een doorn in het oog van de politici.

Minister Johan Vande Lanotte, gedeputeerde Patrick Van Gheluwe, senator Myriam Vanlerberghe, burgemeester Willy Verledens van Izegem en gemeenteraadslid Johan Mistiaen van Ingelmunster kwamen met een voorstel tot oplossing op de proppen.


Kanaalweg
Het probleem is het zware vrachtverkeer dat in Waregem de autosnelweg verlaat en via de aangehaalde wegen de bewuste dorpscentra doorkruist. ,,Het is eigenlijk een as die meer gemeenten dan Ingelmunster en Izegem aandoet. Maar op die grondgebieden zijn die straten oververzadigd. Het is er niet prettig wonen meer en bovendien levensgevaarlijk voor de zwakke weggebruiker'', schetste burgemeester Verledens.

,,De doortrekking van de Kanaalweg is definitief afgeschreven. Er blijven twee mogelijkheden open om verandering te brengen in de situatie'', stelde minister Vande Lanotte. ,,Een eerste mogelijkheid is het afleiden van het zware verkeer via wegen die daar speciaal voor geschikt zijn. In plaats van de snelweg in Waregem te verlaten en zich doorheen de dorpskernen van Ingelmunster en Izegem naar de industriezones te begeven, kan het zwaar vervoer via het ei in Kortrijk de A17 op en zo de Rijksweg N36 in Izegem bereiken. We hebben de proef op de som genomen met een vrachtwagen, dat traject is exact vier minuten en twaalf seconden langer'', aldus de minister. ,,Via die weg ontziet het vrachtvervoer de woonkernen en komt het midden in de industriezones terecht.''


Preventief
Een tweede oplossing is eerder preventief. ,,Bij de inplanting van nieuwe industriezones moet ervoor gezorgd worden dat zwaar verkeer via geschikte wegen kan worden afgeleid'', vindt de minister. In Ingelmunster kan vrachtvervoer bij de geplande uitbreiding van industriezone Zandberg afgewikkeld worden via de N50 in plaats van de 11-julisingel.''

Gedeputeerde Patrick Van Gheluwe liet nog weten dat de provincie het middels declasseren van wegen mogelijk maakt het zwaar vervoer van die bewuste wegen te bannen. Concreet betreft het de N50d, het stuk Brugsesteenweg dat nu omspannen wordt door de Ring en de N357 binnen de centra.

De voorstellen van de SP worden op de eerstvolgende Ingelmunsterse gemeenteraadszitting aangekaart. Binnen de Izegemse bestuursmeerderheid komen dezelfde plannen met betrekking tot Emelgem en Kachtem op de agenda van de mobiliteitscommissie.


Affiches
De SP wil het niet bij voorstellen laten. De partij roept de Ingelmunsternaars die de verkeersoverlast moe zijn op een affiche voor het raam te plakken. De affiches worden deze week verspreid. Volgende week start de SP met een petitieactie. ,,Daarin kunnen de mensen hun bezorgdheid over de onhoudbare toestand uiten. Dezelfde petitieformulieren zullen ook op bepaalde plaatsen waar veel volk over de vloer komt voorhanden zijn'', zegt SP-raadslid Mistiaen.

,,De Baronstraat op grondgebied Izegem en de Weststraat in Ingelmunster moeten afgesloten worden voor het zware verkeer. Dat kan in eerste instantie makkelijk gebeuren via de plaatsing van borden. Om de vraag daarnaar op de eerstkomende gemeenteraadszitting kracht bij te zetten, verspreiden we de affiches'', legt raadslid Johan Mistiaen uit.