Christiane Van Impe was nog maar pas aangesteld als nieuwe dekenin voor gebuurtedekenij Kerkstraat-Hekkerstraat-Bookomlenstraat (Zeshoek) of ze lanceerde al een eerste initiatief. ,,Laten we kermismaandag uitroepen tot dekeninnekensdag '' riep ze. De gebuurtedekenijen in Wetteren zouden wel eens een nieuw elan kunnen krijgen.

Officieel is de nieuwe ,,feestdag'' nog niet, eerst moeten alle dekenijen aangeschreven worden. Christiane Van Impe: ,,Ik heb de laatste dagen alle dekeninnen van Wetteren leren kennen. Na een samenzijn wordt dan vaak wel eens gezegd: dat moeten we meer doen . Wel, op kermismaandag kunnen we wel eens langs de kermis lopen en ons overal eens laten zien. Dat is niet alleen leuk, maar het geeft de dekenijen ook meer uitstraling.''

Van Impe volgt Esther Verstraeten op. Zij werd meteen aangesteld als ere-dekenin. Opperdeken Jacques Van Laeys: ,,Esther Verstraeten was 33 jaar lang dekenin. Toen ze aantrad was de Kerkstraat de kleinste dekenij van de gemeente. Intussen zijn de Hekkerstraat en de Bookolenstraat aangesloten, maar ook inhoudelijk is er een verruiming. Christiane Van Impe is daar het voorbeeld van.''


Maximum
Christane Van Impe is een geboren Wetteraar. Haar jeugd bracht ze in het centrum door. Eventjes was ze weg. Na haar huwelijk week ze uit naar Overbeke, maar enige tijd later kwam ze terug in de Kerkstraat handel drijven.

Na het stopzetten van de zaak ging ze voluit voor het verenigingsleven. Ze is bestuurslid van de cultuurraad, de Koninklijke Harmonie De Eendracht en de Koninkijke Heem- en Geschiedkundige Kring. Voorts organiseerde ze de afgelopen jaren drie keer de kunstenaarsroute, twee kunstveilingen voor het goede doel en in eigen dekenij het project Kunst in de etalage . Ze is bovendien pas meter van de Orde van de Kanotjee.

Van Impe: ,,Ik durf het allemaal niet meer opsommen. Ik heb nu als dekenin wel het maximum bereikt. Wat de dekenij betreft moeten we elkaar leren kennen en waarderen. De toekomst ziet er goed uit. Links en rechts hoor ik van dekenijen dat ze met ons willen participeren en een plein waar veel over gesproken wordt, kan ook wel eens jonge middenstanders aantrekken. Het heeft allemaal zijn tijd nodig. We staan in de startblokken, maar zijn nog niet op kruissnelheid.'' (VBW)