Tot verbazing van alle fracties nam VLD'er Valère Dewil (51 jaar) in Tienen ontslag als raadslid. ,,Ik ben ontgoocheld in de politiek'', gaf hij te verstaan. ,,Ik kan niet leven met consensussen, het spel van de oppositie en de manier, waarop beslissingen moeten worden getroffen.''

,,Politiek is niet aan mij besteed'', geeft hij ootmoedig toe. ,,Ik heb met niemand ruzie, maar kan niet tegen alles wat ik hoor en zie in de politiek. Als ik in de raad blijf zitten, riskeer ik een inzinking. Die heb ik er niet voor over. Ik ga liever wat anders doen.''

Valère Dewil verbeet zijn verbazing over de politieke geplogenheid in stilte. Hij kwam nooit op spectaculaire manier tussenbeide in debatten. Waarschijnlijk vandaar dat alle fractieleiders (VLD, CD&V, SP.A, Vlaams Blok, Agalev) lof over hem zongen. Ze spraken van bekwaamheid, royale houding, spijt. ,,Ik betreur dat je het afstapt'', gaf Jef Coel (CD&V) als bedankje mee.

De ontslagnemer was aan zijn eerste legislatuur bezig. Hij stond in 2000 op de vierde plaats op de VLD-lijst en haalde 537 voorkeurstemmen, wat goed was voor een zitje in de raad. Dewil sprak tegen dat hij vertrok omdat er zou gefoefeld zijn in de boekhouding van de Handelsstimulans Tienen (HST) en niet akkoord kan gaan met de verhoging van de personenbelasting (van 7,2 naar plusminus 8 procent?).


Kappen
Dewil: ,,Dat laatste speelt mee, maar er zijn zovele andere dingen in de politieke bedrijvigheid. Alles bijeen: politiek ligt niet in mijn aard. Ik kap ermee. Wat de HST betreft: ik ben boekhouder en controleerde de boekhouding. Alles is in orde.''

Sonia Hognoul (45 jaar) volgt Dewil op. Ze legde de eed af. Zij haalde 440 voorkeurstemmen in 2000 en zetelt in het OCMW. Waarschijnlijk volgt Jean-Pierre Matagne (413 voorkeurstemmen) haar daarin op.