Net een jaar geleden, op 1 maart 2002, opende de gesloten jeugdinstelling in Everberg de deuren. Er verbleven het afgelopen jaar slechts een handjevol jongeren. Het bewijs dat de jeugdinstelling overhaast werd opgericht, stellen CD&V-regiogenoten Trees Merckx en Chris Taes, die de kat de bel aanbinden.

Merckx en Taes volgen vanuit oppositiehoek het dossier 'Everberg' al een jaar op de voet. Nu tonen ze met cijfers aan, dat de instelling haar doel voorbijschiet. Vanaf het moment dat er tien Vlaamse jongeren terecht konden, stond de vleugel 39 dagen lang leeg. Tijdens veertien dagen verbleef er slechts één jongere, twaalf dagen lang verbleven er twee,'' aldus Merckx.


Geen plaats
Vanaf oktober vorig jaar kunnen 24 Vlaamse jongeren in Everberg opgevangen worden. Toch blijkt dat de instelling leeg blijft, terwijl jeugdrechters nog steeds klagen dat ze geen jongeren geplaatst krijgen. ,,Reden? De plaatsen in Everberg zijn niet geschikt. Jongeren moeten aan drie belangrijke voorwaarden voldoen vooraleer ze in Everberg terecht kunnen. Ten eerste moeten ze ten minste veertien jaar zijn. Daarnaast mag er nergens plaats zijn in een gemeenschapsinstelling. Bovendien moet het feit dat gepleegd is, zwaar genoeg zijn. Vooral dat laatste blijkt een probleem.''

De CD&V-mandatarissen halen dan ook fors uit naar Vlaams minister voor welzijn Mieke Vogels. ,,De minister belooft wel veel, maar komt die beloftes nauwelijks, of in sterk afgeslankte vorm, na.''


Nauwelijks moeite
,,Zo pleit de minister voor een betere doorstroming in de bestaande instellingen. Bovendien wil ze alle jongeren die er niet thuishoren, weghalen. Afgezien van amper tien extra plaatsen voor drugverslaafde jongeren in Mechelen, heeft de minister nauwelijks moeite gedaan om aan de plotse vraag in de bijzondere jeugdzorg te voldoen.''

Taes betreurt ook het gebrek aan overleg tussen het paarsgroene schepencollege van Kortenberg en de bevolking. ,,Er werd weliswaar een geruststellende informatievergadering belegd, maar drie maanden later ontsnapte een gedetineerde en was de mythe doorprikt. Op 1 maart 2002 was er geen crisisinterventieplan, geen uitgeschreven scenario voor de samenwerking tussen lokale en federale politie, zelfs geen brandveiligheidsverslag.''