In het parochiezaaltje van Walfergem wordt vanavond het feestjaar rond 50 jaar heemkring Ascania ingezet.

De kring bouwde in die halve eeuw een indrukwekkende schat op aan herinneringen en kennis van het heem over Asse, de Assenaren en hun verwezenlijkingen , zoals medeoprichter wijlen Eugeen Van den Broeck het destijds formuleerde.

Asse was al in 1911 de bakermat van de geschied- en oudheidkundige vereniging Eigen Schoon. In 1941 werd een eerste heemkring opgericht door VTB-man (en de latere burgemeester) Gerard Van Wijnendale, doch die verwaterde toen hij in de politiek ging. Lode van de Perre, als nieuwe VTB-man, nam dan het voortouw in wat op 4 februari 1953 resulteerde in stichting van de heemkring Ascania. In Vlaams-Brabant is het vandaag de oudste nog actieve heemkring.

Het tijdschrift produceerde bijna 6.000 bladzijden lokale geschiedenis. Voorzitter Flor De Smedt: ,,Onze verzameling Assese publicaties in de Ascania-bibliotheek omvat 70 eigen boeken en brochures en groeit nog ieder jaar aan.''


Dromen van een museum
Het archief van Ascania in de achterbouw van de bibliotheek aan de Steenweg, open iedere donderdag van 18 tot 21 uur, omvat ruim 1.600 boeken en brochures over plaatselijke geschiedenis, heraldiek, genealogie en archeologie. Alles zit er mooi geordend.

,,Onze grote droom is een museum'', zegt De Smedt. ,,Zo is er de l8de-eeuwse apotheek van het gasthuis die al volle dertig jaar is opgeborgen, onze verzameling devotieprentjes, ons wijnwinkeltje, de Romeinse voorwerpen, schilderijen en tekeningen van Karel de Bauw, schilderijen uit het oude Gasthuis, de knipwerken van Eugeen van den Broeck of de voorwerpen in verband met hop en bier. Hopelijk komt daar na de restauratie van het Oude Gasthuis plaats voor.'' (RDS)