Binnen de vier, vijf jaar krijgt Opwijk een volledig nieuw dorpscentrum met nieuwe woningen en winkels. De blinde vlek in het hartje van Opwijk zal geleidelijk aan worden opgevuld. De ,parking' aan jeugdhuis Nijdrop verdwijnt.

Het gewijzigd bijzonder plan van aanleg (bpa) nummer 4 ,Gasthuis' is eindelijk rond. Al tientallen jaren droomt Opwijk van een vernieuwd centrum. Maar daartoe moest dat bpa gewijzigd worden - een tijdrovende procedure - en diende een ander onderkomen gezocht te worden voor Nijdrop.

Het jeugdhuis/muziekcentrum krijgt een grond ter beschikking van de gemeente achter de plaatselijke openbare bibliotheek in het Hof ten Hemelrijk, waar het kan bouwen en waarvoor het recent een subsidie van 255.000 euro toegewezen kreeg van Vlaams minister van Cultuur Paul Van Grembergen.

De eigenaars (de familie Stobbelaers, het gemeentebestuur en enkele kleinere grondbezitters) zullen een promotor bij de arm nemen die de opdracht krijgt om de blinde vlek in het centrum weg te vegen.

De ingediende bezwaren tegen het gewijzigd bpa werden alle weggewuifd. ,,We kregen niet fundamentele of oppervlakkige opmerkingen van personen die er niet bij betrokken zijn'', licht eerste schepen Vic Everaet (CD&V) toe.

,,En Belgomilk, dat eigenaar is van de gronden naast de toegangsweg van het Hof ten Hemelrijk, had bezwaren tegen de indeling van het gebied. Maar ons plan volgde de visie van Ruimtelijke Ordening.

Eerst waren ze akkoord, dan weer niet. Ze hadden liever rijwoningen willen bouwen en voelden zich financieel benadeeld. Maar niets is minder waar.''