Wie de volgende maanden paaseitjes van de politie wil krijgen, moet de gordel omdoen. In het kader van het Antwerpse verkeersveiligheidsplan pakt de politie nu uit met haar nieuwe campagne 'Veilig verpakt'. De politie maakt gebruik van sensibilisering, repressie en nu ook beloning.

,,Wie niet veilig verpakt is, wordt gepakt,'' zegt schepen van veiligheid Dirk Grootjans (VLD). Met de gordeldracht in de stad is het droevig gesteld. In 2000 droeg slechts veertig procent van de bestuurders de veiligheidsriem. ,,Dat aantal moet drastisch naar boven,'' vindt de schepen. Vorig jaar vielen in het Antwerpse verkeer nog 35 doden. Door de gordel kan het aantal dodelijke verkeersslachtoffers sterk ingeperkt worden. De politie gaat ervan uit dat de campagne twee doden en 138 gewonden zal voorkomen. Al zal het aantal ongevallen er niet door dalen. De nieuwe campagne heeft dan ook als streefdoel zeventig procent van de automobilisten te overtuigen. Vorig jaar al, werd de gordelcontrole in het kader van het verkeersveiligheidsplan sterk opgedreven. Het aantal uitgeschreven PV's kende meer dan een verdubbeling, van 2397 in 2001, naar 5577 vorig jaar. ,,Maar de harde aanpak alleen blijkt niet voldoende. Daarom de sensibilisering. Die gaat de komende maanden gepaard met meer en strengere politiecontroles. Tijdens die controles kan ook een alcoholtest afgenomen worden.'' zegt Grootjans.


Psychologische factor
Maar tegen repressie staat ook beloning. Bestuurders die volledig in orde zijn krijgen een pakje paaseieren cadeau. ,,Daarmee willen we het goed gedrag bevestigen. In het buitenland blijkt die aanpak heel goed te werken.'' Daartegenover staat overtreders een geldboete van 25 tot 55 euro te wachten. In het najaar zal dat bedrag stijgen van 55 tot 1375 euro. Vooral jongere mannen tot veertig jaar blijken afkerig van de veiligheidsriem. De meest gehoorde reden is dat de gordel de bewegingsvrijheid beperkt. Maar hem omdoen is vooral een reflex. Daarom kan een goede tijdelijke campagne volgens de politie ook in de toekomst haar effect hebben.