Drie mannen die in het Marokkaanse Shafi aan boord waren geklauterd zijn donderdagavond in Ruisbroek door de politie van het zeeschip Motilo gehaald. Ze werden ter beschikking gesteld van de Dienst Vreemdelingenzaken.

Het zeeschip Motilo was op weg van Marokko naar ons land. In de laadruimte van het schip had de bemanning op een bepaald ogenblik drie vluchtelingen aangetroffen. Ze hadden zich daar vrij goed weten te verstoppen en probeerden zo in ons land binnen te komen.

Toen ze ontdekt werden begonnen de drie zich fel te verzetten. De kapitein besloot daarom in Ruisbroek, op het zeekanaal vlak bij Prayon Rupel aan te meren. Daar werd de politie er bij gehaald.

Die nam de drie kerels, die de Marokkaanse nationaliteit hebben, mee. Ze werden in eerste instantie in de cel gestopt in Antwerpen. Gisteren werden ze aan de tand gevoeld om te achterhalen hoe en waarom ze naar ons land wilden. Ook is nog niet juist geweten of de drie van plan waren in ons land te blijven of verder door te reizen. Na ondervraging werden ze ter beschikking gesteld van de Dienst vreemdelingenzaken. Die zal ze het land uitwijzen. (RBZ)