Stadsontvanger Hans Welens stapt op. Hij neemt dezelfde job op in Schaarbeek. ,,Sinds ongeveer een jaar ben ik het mikpunt van pesterijen. Die kunnen onmogelijk van één man komen. Blijkbaar ben ik gaandeweg het vertrouwen van het college kwijtgeraakt'', zegt hij. De ontvanger blijft wel in Lier wonen en actief in verenigingen

Bij het stadsbestuur vertrokken de laatste jaren al een tiental mensen naar andere gemeenten. ,,Van bepaalde vertrekkers voor mij, zei men dat hij of zij zich kon verbeteren door dichter bij huis te gaan werken. Voor anderen ging men ervan uit dat zij er financieel voordeel uit haalden. Ik kan verzekeren dat Schaarbeek niet dichter bij de Mechelsesteenweg ligt dan de Grote Markt. Op financieel vlak doe ik ook verlies en er komen nog treinkosten bij'', zegt Welens.

,,De flexibiliteit die jarenlang van mij verwacht werd, om de continuïteit van de openbare dienst niet in het gedrang te brengen, werd mij de laatste tijd eerder verweten. Men zocht stokken om de hond te slaan. Voor iets en niks moest ik op het matje komen, als men mij financieel kon treffen of met een tuchtsanctie bedreigen, zou men het niet laten dus was het best wat ik kon doen is wegwezen.''

,,Het politieke bestuur en het ambtelijk management van de stad falen in de verwezenlijking van de basisdoelstellingen. Zij moeten een leefbaar en verdraagzaam Lier creëren waar het goed wonen, leven, werken en winkelen is voor iedereen. We staan hier mijlen ver van af. Er moet dringend gesproken worden met diegenen die al eerder vertrokken zijn en die met een zekere afstand kunnen spreken over situaties waar ik mij nog woest zou in maken'', gaat hij verder.

Welens is nog niet helemaal verdwenen uit Lier. ,,Ik blijf nog begaan met mijn stad en behoud mijn engagement in diverse verenigingen'', besluit Welens.