Alleen de boetes voor illegalen aan boord kan Ryanair er nog van weerhouden om donderdag de nieuwe lijn tussen Stansted bij London en Oostende aan te kondigen. Volgens vice-premier Johan Vande Lanotte is dat het ultieme knelpunt. Ryanair startte vrijdagavond alvast met de reservatie van advertentieruimte in dag- en weekbladen aan zee.

Op een na zijn de knelpunten tussen Ryanair en het Bestuur der Luchtvaart opgelost. ,,Ryanair beslist komende week. Er is nog één moeilijk punt, met name de boetes bij het vervoer van illegalen'', bevestigt Johan Vande Lanotte.

Gisteravond startte Ryanair met het inwinnen van informatie rond de geplande publiciteitscampagne in de regio Oostende. Bij hoogdringendheid werden diverse prospectussen opgevraagd. Dat wijst er op dat de beslissing wellicht al gevallen is. Ryanair zelf verwijst naar donderdagavond, wanneer de nieuwe lijnen voor het zomerseizoen 2003 bekend worden gemaakt. Die lijnen nemen een aanvang op 4 april. Op het Vlaams ministerie van Mobiliteit heerste gisteren euforie, vermits Ryanair blijk gaf dat de maandenlange, bikkelharde onderhandelingen hun eindpunt naderden.

De vliegtuigmaatschappij wil een dagelijkse lijn London-Stasted/Bruges- Ostend realiseren met een Boeing 737/800, die plaats biedt aan 190 inzittenden. De maatschappij is ervan overtuigd dat dagelijks 80 procent van de vliegtuigen volzet zal zijn, een pak meer dan de huidige 65 procent in Charleroi. De keuze van Ryanair voor Oostende is vooral ingegeven door het feit dat het gros van de 1,6 miljoen passagiers die uit Charleroi met Ryanair vertrekken Vlamingen zijn, waarvan de meeste Charleroi nog steeds als 'ver' beschouwen. (YNG)