Het striemende inspectieverslag over het beleid in de Stedelijke Academie lokt bij het lerarenkorps van de school uiteenlopende reacties uit. Zo uiteenlopend dat zich voor een buitenstaander twee duidelijke kampen aftekenen: leerkrachten die het beleid van directrice Ann Vermander om uiteenlopende redenen steunen en zij die het catalogeren als wanbeleid. Die laatste groep voelt zich gesteund door het inspectieverslag, de eerste relativeert de inhoud ervan.

Een dertigtal leerkrachten kwam donderdagvoormiddag, samen met waarnemend directeur Eric Demeulenaere, bijeen om officieel op het rapport te reageren. Ook onderwijsschepen Yves Roose was erbij. ,,Het inspectieverslag is niét vernietigend voor onze school. We kregen zelfs voldoende, zij het beperkt in de tijd. We zijn niet de enige school in Vlaanderen met een dergelijk resultaat, waarom moet ons verslag dan in de krant?'', klinkt het.

,,Waarom wordt niet benadrukt dat het lerarenkorps uitstekend functioneert en de leerlingen hier graag school lopen? Het kan toch niet de bedoeling zijn om een heksenjacht te openen tegen personen.

Tweespalt?, neen hoor, het gaat om gefrustreerde enkelingen die een persoonlijke hetze voeren tegen de directrice. ''


Plaatstekort groot probleem
Klachten zijn er wel over het feit dat de gebouwen door drie scholen worden gebruikt: het KSO, het Deeltijds Kunstonderwijs en de Stedelijke Nijverheidsschool wat voor conflicten zorgt.

En het onderhoud van de lokalen - voor wanneer plant de stad eindelijk eens een grote verfbeurt aan de ,,binnenkant'' van het gebouw? - in het gedrang komt. ,,We zitten met te veel ratten in één hok.'', klinkt het. Waarop schepen Roose bevestigt dat het plaatstekort een groot probleem is en dat de stad probeert in de Noordstraat extra ruimte te creëren.

Onvrede ook omwille van de papperasserij als eens iets hersteld moet worden.


Anonieme telefoontjes
Maar de vergadering is pas een paar uur afgelopen of er lopen al telefoontjes binnen van anonieme leerkrachten die nu eens niet Katrien Norro of William Sweetlove heten. ,,Op de vergadering heb ik niets durven zeggen uit angst voor represailles. Ik heb mijn vaste benoeming nog niet. Maar geloof me vrij, tweespalt is er wel degelijk.''

,,De tegenstanders van de directrice, het zijn er geen twee of drie, we zijn met velen.'', reageert een andere leraar, ,,U hebt alleen de voorstanders kunnen zien of zij die zich uit schrik laten ompraten of het allemaal langs hun kant laten gaan.'' Blijkt dat tegen directrice Vermander ook gerechtelijke klachten lopen. Maar dat ook zij op haar beurt klacht heeft ingediend tegen Norro en Sweetlove. ,,Zij blijven maar roddel verkopen waardoor de school geschaad wordt.'', zegt Vermander.

Los van voor of tegen rijst de objectieve vraag of Ann Vermander in dergelijke omstandigheden nog als directrice kan functioneren zodra ze uit ziekteverlof terugkomt. Het vertrouwen is kennelijk zoek. Aan de Inrichtende Macht, in casu het stadsbestuur, om een juist oordeel te vellen.