De Paasfoor blijft dit jaar opnieuw dicht op Goede Vrijdag. Dat heeft het schepencollege beslist na verschillende opmerkingen van gelovigen en priesters vorig jaar. Toen waren voor het eerst de attracties op Goede Vrijdag open. Deken Marc Gesquiere is blij met de beslissing.

Het nieuwe experiment voor het openhouden van de Paasfoor op Goede Vrijdag was geen onverdeeld succes en zal niet herhaald worden. Priesters (onder meer studenpastoor John Dekimpe) en gelovigen reageerden spontaan en massaal op het gewijzigde foorbeleid en lieten dat mondeling of schriftelijk aan de stad weten.

,,Zelf heb ik verleden jaar niet gereageerd omdat ik besef dat we in een geseculariseerde wereld leven waar niet alles kan worden aangepast aan het geloof'', zegt de Kortrijkse deken Marc Gesquiere. ,,Ik heb ook respect voor de middenstand en de foorkramers die zwaar moeten investeren en toch een dag inkomsten verloren zien gaan bij een sluiting op Goede Vrijdag.''

De deken stelde naar eigen zeggen zijn standpunt bij toen hij verleden jaar op de Goede Vrijdag bij de doop van een foorkindje te horen kreeg van de ouders dat zij ook niet zo gelukkig waren met het experiment. Niet zozeer omwille van de vrome dag, wel omdat ze Goede Vrijdag zien als een moment om in familiekring en onder collega's samen te komen.

Volgens de deken is het belangrijk dat de gelovigen zich in een multiculturele stad als Kortrijk ook niet telkens weer in een hoekje laten drummen en af en toe hun mening kenbaar maken. ,,Als kleine wederdienst wil ik gerust de foor zegenen, zoals hier en daar werd geopperd'', geeft de deken nog mee.


Moeilijke oefening
Niet iedereen is gelukkig met de beslissing om de foor dicht te laten op Goede Vrijdag. Slechts vier dagen vallen deze keer in de paasvakantie, en dan wordt één van die dagen nog geschrapt. Wat dan met de vele bedrijven en handelszaken in Kortrijk die op Goede Vrijdag gewoon openblijven, vragen ze zich af.

Foorschepen Stefaan Bral heeft begrip voor de opmerkingen vanuit kerkelijke zijde. Hij zegt dat het een moeilijke evenwichtsoefening was, temeer omdat uit een enquête onder de foorkramers gebleken was dat het merendeel er toch voor gewonnen was om open te houden op Goede Vrijdag. (JF)