Tot 28 maart ontvangt een team van de federale politie 1.040 leerlingen uit negentien Roeselaarse scholen in haar verkeerspark. ,,Ze kennen wel de verkeersborden en -regels maar de meerderheid van de twaalfjarigen is minder behendig in het verkeer als men denkt,'' zegt hoofdinspecteur Freddy Lamote.

  • Wanneer en waarom is dit initiatief ontstaan?
  • Freddy Lamote: ,,Sinds 1974 trekken we met vier monitoren door Vlaanderen. Daarbij proberen we om de twee jaar terug te keren op dezelfde locatie. 's Zomers vind je ons op vakantiebestemmingen zoals de Belgische kust. Tijdens het schooljaar zijn de leerlingen van de derde graad lager onderwijs ons doelpubliek. We ondervinden dat de theoretische verkeerskennis al bij al meevalt. We zien onmiddellijk of er en hoe er verkeersles wordt gegeven in de klas. Maar het is in de praktijk dat het vaak tegenvalt. De verkeersregels moeten de kinderen blijkbaar goed kennen in de klas of op een proef maar op de weg zien we andere dingen. Kinderen uit de stad kunnen duidelijk minder goed omgaan met een fiets. In plattelandsschooltjes gaat dat beter. Die kinderen gebruiken die fiets ook meer. Ouders brengen hun kinderen in de stad al te vaak met de wagen naar school. Dat is begrijpelijk maar daarmee wordt het probleem van de gewenning aan verkeer steeds later aangepakt.''

  • Wat komen de kinderen in het verkeerspark doen?
  • ,,We herhalen eerst kort enkele basisregels en overlopen nog eens de meest voorkomende verkeersborden. Hierbij zijn de verschillende voorrangsborden minst gekend. Vervolgens rijden de kinderen met een fiets of met een billenkar door het circuit. We hebben geprobeerd om dagdagelijkse situaties uit te bouwen. Er zijn verkeerslichten en eenrichtingsstraten. Ook de verschillende soorten fietspaden, typisch voor ons land, hebben we uitgewerkt. Gedurende de rit veranderen we ook stiekem enkele borden. Daarbij valt het op hoe weinig vooruitziend kinderen zijn. Ze zijn bezig met de fiets of met een vriendje dat in de buurt fietst. Zo missen ze al eens een verbodsteken of een rood licht. Ook met voorsorteren aan kruispunten hebben ze nog duidelijk last.''

  • Hoeveel kinderen bereiken jullie?
  • ,,Op jaarbasis zijn dat er 11.000. In Roeselare komen tot 28 maart 1.040 leerlingen uit het vijfde en zesde leerjaar uit 46 klassen van 19 scholen naar de Expohallen. In de toekomst willen we ook de deelgemeenten van de steden aandoen. En ook onze voordrachten in het middelbaar onderwijs willen we gaan uitbreiden. In bedrijven geven we sessies met de bedoeling werknemers die met een bedrijfsvoertuig op pad zijn te bereiken. Daar moeten we het vooral over de snelheid hebben. Naast onze verkeerspiste bieden we ook een behendigheidsparcours aan. We moedigen de leerkrachten aan om zelf zo'n parcours uit te bouwen op school. Dat kan met eenvoudige middelen. Zo hopen we dat iedereen die bij de start van het middelbaar onderwijs alleen op de weg komt, zijn of haar vervoersmiddel beter beheerst.'' (RBC)