Ondanks de barre economische situatie in de vleessector heeft het Lokerse slachthuis Vacom NV van de Lokerse Vleesveiling een nieuw gebouw opgetrokken. De nieuwe werkplek wordt sinds half februari geëxploiteerd door de dochteronderneming Alfa Meat Products. De activiteiten van Alfa Meat die voordien in Antwerpen plaatsvonden, werden verplaatst naar Lokeren.

,,De vleessector zit in een moeilijk straatje'', vertelt algemeen directeur Eddy Vermeersch. ,,Wereldwijd is er een stijging van de productie en de consumptie stagneert, daalt zelfs binnen de Europese Unie. Het hoge vleesaanbod op de Europese markt plaatst de varkensprijs onder zware druk, in Vlaanderen worden we bovendien geconfronteerd met de afbouw van de varkensstapel. Niet alleen in de varkesbedrijven, maar ook in de slachthuizen en de versnijderijen zal het mes worden gezet. Het wordt dus zaak om zich als bedrijf in het eerste peloton te positioneren. Het enige middel daartoe is innovatie: op het niveau van het product, het productieproces en de logistiek. Het doel is marktgericht produceren aan een minimale kostprijs. De Lokerse Vleesveiling ontsnapt niet aan deze realiteit: niet meer groeien in kwantiteit maar in kwaliteit.''


Laser
Half februari werd een nieuwe werkplek te Lokeren in gebruik genomen. ,,Het nieuwe gebouw kostte 750.000 euro'', aldus Vermeersch. ,,Het bestaat uit drie delen. Het eerste deel is de snijzaal. In feite gaat het om een grote transportband met roterende messen. Het varkenskarkas wordt in een eerste fase in drie delen versneden. Het positioneren van het vlees langs een laserstraal zorgt voor een millimeterjuiste coupe. De middenstukken worden gesorteerd op hun spekdikte, de hammen krijgen een snit op maat van de klant. Langs de andere zijde worden het nekstuk en het schouderribbetje verwijderd, de schouder krijgt ook een vormsnit op maat.''

,,Het spreekt voor zich dat de nieuwe inplanting naast het slachthuis alleen maar voordelen biedt inzake koeling, hygiëne en de uiteindelijke kwaliteit van het eindproduct'', gaat Vermeersch verder. ,,De koude keten wordt aanzienlijk verkort. De compacte structuur drukt ook de kosten. De verkeersproblematiek rond Antwerpen, waar vroeger het versnijden gebeurde, was een grote barrière.''

Voor 2003 is nog de bouw gepland van een membraanbioreactor om het water te zuiveren.