Al een drietal maanden zijn enkele enthousiastelingen druk in de weer om in de Borrekent een jeugdhuis uit te bouwen dat beantwoordt aan een reële nood voor jongeren die het niet altijd begrepen hebben op het uitgangsleven in bars of discotheken. Vandaag komen leden van het schepencollege het jeugdhuis officieel openen.

,,Van de parochiale werken kregen we het pand ter beschikking in de Borrekent'', geven Tom Lievens en Pieter Vanderniepen mee. ,,Vroeger huisden hier de KSA en VKSJ maar die kregen een nieuwe lokatie zodat er ruimte vrij kwam voor ons. We krijgen het gebouw negen maanden gratis ter beschikking als startsubsidie en nadien huren we van de parochiale werken. Van de gemeentelijke jeugddienst kregen we de muziekinstallatie als een soort aanmoedigingspremie. Ons eerste werkjaar komen we immers nog niet in aanmerking voor subsidies van de gemeente. We organiseerden ook al enkele activiteiten zodat we toch enige financiële draagkracht hebben om het project uit te werken.''

Dat er in Denderhoutem een draagvlak is voor een jeugdhuis is overduidelijk. ,,We hebben nu al 130 leden en na de officiële opening zullen er daar zeker nog enkele tientallen bijkomen. De voorbije vrijdagen - we zijn voorlopig enkel open op vrijdag - zaten er toch altijd een vijftig-zestig jongeren in het opgekalafaterde lokaal. Onze leden willen blijkbaar iets meer dan de doordeweekse discotheekcultuur. Het is dan ook onze bedoeling om in de toekomst thema-avonden, zang- en karaokestonde, een echte studentencantus, een fietsweekend , film- en gezelschapsspelenavonden te organiseren. Ook van buiten de gemeente kregen we al belangstelling. Jongeren uit Nederhasselt, Ninove, Denderleeuw lieten zich al aansluiten. In principe kan een publiek vanaf 15 jaar bij ons terecht, al willen we beklemtonen dat we ons vooral tot de oudere jeugd richten. Ons initiatief wordt door de oudere generatie misschien nog wat argwanend bekeken, maar meestal kregen we toch al een positieve respons. Dit vult duidelijk een gat in de markt voor de jeugd.''

  • Vanavond is het jeugdhuis uitzonderlijk open voor iedereen vanaf 10 uur, na de offciële plechtigheden voor de genodigden. Voor hen zijn er muzikale optredens.