Op initiatief van de Zottegemse burgemeester Herman De Loor had een meerderheid van politieraadsleden op 2 december besloten het EMYCO-gebouw aan te kopen om er de politiediensten te centraliseren. De politieraad deed intussen een bod van 743.000 euro bij de curatoren en dat werd aanvaard.

De gouverneur schorst het aankoopbesluit omdat er vooraf geen gedetailleerde raming werd gemaakt van de totale kostprijs van het project en omdat niet werd aangetoond dat de investering haalbaar is voor de betrokken gemeenten. ,,Het besluit is een schending van het zorgvuldigheidsbeginsel,'' zegt gouverneur Balthazar.

De Houtemse burgemeester is tevreden met de uitspraak. ,,Principieel heb ik niets tegen de inplanting van een centrale politiepost op die plaats. En voor mij mag desnoods in het EMYCO-gebouw als bewezen wordt dat het geschikt is en tegen een redelijke prijs kan verbouwd worden. Maar de snelheid waarmee sommigen de aankoop wilden doordrukken maakte ons argwanend. We moesten een blanco cheque tekenen en het is dus maar goed dat de gouverneur heeft ingegrepen.''

De Herzeelse burgemeester Johan Van Tittelboom is dezelfde mening toegedaan. ,,Als de politieraad zijn huiswerk grondig overdoet met een correcte raming en voldoende alternatieven, zal ik niet dwars liggen,'' aldus Van Tittelboom.


Bekijken
De initiatiefnemer van de EMYCO-aankoop, burgemeester Herman De Loor van Zottegem, wil nog niet reageren op het bericht. ,,Ik heb het schorsingsbesluit nog niet kunnen inkijken,'' zegt hij. ,,Ik weet alleen dat de gouverneur in zijn functie van federaal toezichter geen bezwaren had. Als hij die op gewestelijk vlak heeft, wil ik die eerst bestuderen.''