De vrije basisschool Kruishoutem, de gemeentelijke basisschool Marolle en de gemeenschapsschool De Keimolen werken voortaan gezamenlijk projecten uit. De samenwerking werd bezegeld met de oprichting van de feitelijke vereniging Koepel Ouderverenigingen en schooldirecties Kruishoutem (KOK). In eerste instantie zullen de drie schoolnetten samenwerken rond verkeersveiligheid.

Op initiatief van de vrije basisschool Kruishoutem schaarden de drie schoolnetten, samen goed voor zo'n 750 leerlingen, zich enkele maanden geleden rond de tafel voor de oprichting van het verkeerspark Mini-Kruishoutem . Dat project effende uiteindelijk het pad voor een nauwe samenwerking op verschillende vlakken. Om de violen gelijk te stemmen, werd de vereniging KOK opgericht. ,,Bedoeling is dat de Kruishoutemse schoolnetten en Heuvelheem, in samenwerking met het gemeentebestuur en de lokale politie, gezamenlijke initiatieven uitwerken'', licht KOK-voorzitter Jo Heijse toe. ,,Dergelijke samenwerking mag in Vlaanderen best uniek genoemd worden.''

,,In eerste instantie slaan wij de handen in elkaar voor projecten rond verkeersveiligheid. Belangrijkste aandachtspunt dit jaar wordt de aanleg van het verkeerspark Mini-Kruishoutem aan het Kruishoutemse speelplein, in samenwerking met het gemeentebestuur en de lokale politie. Het project kan bovendien op financiële steun van de Koning Boudewijnstichting, de Cera-Foundation en de C&A-Stichting rekenen. Eind juni moeten de stedenbouwkundige verplichtingen rond zijn. KOK zal dan instaan voor het aanbrengen van markeringen, het plaatsen van verkeersborden en de aankoop van go-carts.''


Auto-arme schooldag op 28 maart
Op voorstel van de gemeentelijke basisschool Marolle organiseren de drie schoolnetten op vrijdag 28 maart een auto-arme schooldag. ,,Die dag zullen alle kinderen gemotiveerd worden om met de fiets of te voet naar de scholen te komen'', legt Jo Heijse uit. ,,Op gevaarlijke punten wordt politiebegeleiding voorzien. De schooldag, met gezamenlijke activiteiten in de drie netten, wordt met een ballonnenactie afgerond. Alle kinderen laten ballonnen, met slogans rond verkeersveiligheid, op.''

In september plant het gemeenschapsonderwijs een Graag-Traag actie voor alle netten.

In de samenwerkingsovereenkomst werd bepaald dat de Kruishoutemse schoolnetten ook nauwer zullen samenwerken rond lessenpakketten. ,,Daardoor kunnen de kosten voor dure projecten of educatief materiaal gedeeld worden'', rondt Jo Heijse af.