Naast de oppositiefracties CD&V en Vlaams Blok verwierp ook de VLD de belastingverhoging die door PVG-SP.A, Agalev en het onafhankelijk raadslid Filip François was voorgesteld. Pogingen om de breuk tussen de coalitiepartners te lijmen, mislukten. Door de intrekking van de belastingverhoging voor te stellen, ging PVG-SP.A-fractieleider Chris Genbrugge nochtans ver.

Na de verwerping van de belastingstijging zei François dat Evergem wegens de houding van de oppositie dreigt onbestuurbaar te worden. Hoewel Evergem voor 2003 geen inkomsten had, wou waarnemend burgemeester Patricia De Waele (VLD) toch de begroting behandelen. Dat zag CD&V-fractieleider Erik De Wispelaere echter niet zitten.

Hij haalde zwaar uit naar de opgedrongen paars-groene coalitie en vroeg het ontslag van de schepenen. De Wispelaere gaf PVG-SP.A en Agalev toch een beetje hoop door te stellen dat zijn fractie bereid is constructief mee te werken aan het welzijn van Evergem. De Waele gaf toe dat het schepencollege al diverse minicrisissen kende. Ze verwacht dat ook de breuk tussen de coalitiepartners alsnog wordt ongedaan gemaakt.

Enkel de oppositie stemde voor de verdaging van de bespreking van de begroting. Genbrugge stelde onverwacht voor te stemmen over het behouden van de aanslagvoet voor de personenbelasting en de onroerende voorheffing. Meteen kondigde haar fractiegenoot en financieschepen Luc Uyttendaele (PVG-SP.A) zijn onthouding aan.

Om uit de impasse te geraken, suggereerde schepen Joeri De Maertelaere (PVG-SP.A) met een twee derde meerderheid te beslissen nog eens te stemmen over de reeds afgekeurde gemeentebelasting. De afwijzende houding van CD&V bracht Genbrugge blijkbaar tot inkeer. Ze vroeg het beëindigen van de raadszitting. Vijf agendapunten zonder financiële gevolgen en de dringende toetreding van Evergem tot Provag, een projectvereniging voor de Gentse kanaalzone, werden nog goedgekeurd.