Eind 2002 woonden in Gent 227.862 inwoners. Dat zijn er 1.779 meer dan in 2001. ,,Het Gentse bevolkingscijfers stijgt daarmee voor de vierde keer op rij'', zegt schepen van Bevolking Chantal Claeys.

De oorzaken liggen niet bij de geboorte- of sterftecijfers, want die blijven gelijk. Er komen gewoon meer mensen in Gent wonen dan er Gent verlaten. De gemiddelde leeftijd van de Gentenaar is ongeveer 40 jaar. Zestig procent van de inwoners behoort tot de actieve bevolkingsklasse (tussen 20 en 64 jaar).

Vooral Gent-centrum kent een forse stijging. In alle deelgemeenten, met uitzondering van Mariakerke, Wondelgem en Sint-Denijs-Westrem is er een lichte stijging.

Eenenveertig procent van de Gentenaars is getrouwd. Vorig jaar steeg het aantal huwelijken tot 1.007. Acht procent van de Gentenaars is gescheiden. Toch blijft de verhouding van het aantal scheidingen tot het aantal huwelijken in Gent 7 op 10.

Deelgemeente Ledeberg blijft de dichtst bevolkte met 7.340 inwoners per m 2 . De gemiddelde bevolkingsdichtheid in Gent bedraagt 1.441 inwoners per m 2 .


Oost-Europa
Na de daling van de voorbije twee jaren neemt de bevolkingsgroep met vreemde nationaliteit opnieuw toe. In Gent wonen 14.937 (of 6,56 procent) niet-Belgen. Vooral Turken en Maghrebijnen hebben gebruik gemaakt van de nationaliteitswet van 1999. Hun aandeel in de vreemde-bevolkingspopulatie neemt af ten opzichte van inwoners afkomstig uit Europa en vooral Oost-Europa. Zij vormen al 40 procent van de Gentse migranten.

Autochtone ,,nieuwe Gentenaars'' komen voornamelijk uit de provincies Oost- en West-Vlaanderen en Brabant, een trend die al jaren merkbaar is: in 2002 kwamen er uit die provincies respectievelijk 5.102, 1.672 en 711 in de stad wonen. (KVK/Belga)