In het Gentse stadsonderwijs komt er een nieuw huiswerksysteem: dat moet ongelijkheden tussen kinderen wegwerken. Tegelijk komt er vanaf volgend schooljaar een beperking van het huiswerk. Zeker bij het begin van de basisschool krijgen de Gentse kinderen geen taken meer mee naar huis, maar ook in het secundair zullen leerkrachten afspraken moeten maken.

,,In het basisonderwijs raden we huiswerk af'', zegt schepen van Onderwijs Freya Van den Bossche. ,,Zeker in de eerste twee leerjaren krijgen kinderen niet langer taken mee naar huis. Vanaf het derde leerjaar kan huiswerk wel, maar enkel wanneer het echt zinvol is. Kinderen in het derde en vierde leerjaar mogen er niet meer dan 20 minuten per dag voor nodig hebben. In het vijfde en zesde jaar is dat maximaal 30 minuten.'' Omdat niet elke leerling aan hetzelfde tempo werkt, zal de leerkracht per kind moeten nagaan welke taken en hoeveelheid best geschikt zijn. De nieuwe regeling gaat in vanaf volgend schooljaar.

,,In zes scholen starten we na deze krokusvakantie al met een proefproject. Het biedt ons de kans om de nieuwe afspraken grondig uit te testen en indien nodig bij te sturen.'' De vakgroep onderwijskunde van Universiteit Gent staat mee in voor de begeleiding van het proefproject.


Ook in secundair
Ook in het secundair onderwijs verandert de regeling. ,,In eenzelfde klas besteedt de ene leerling 2,5 uur per week aan huiswerk, de andere 24 uur. Dit blijkt uit een steekproef die we in januari hielden. Ook zijn er piekperiodes met heel veel huiswerk. Daarom willen we dat de leerkrachten onderling beter afspreken wanneer ze huiswerk meegeven.''

Voor de secundaire scholen begint de proefperiode volgend schooljaar, een jaar later wordt de regeling definitief.

,,Kinderen worden niet alleen te veel belast met huiswerk. Het zorgt ook voor ongelijkheid. Niet alle kinderen kunnen thuis rustig werken of worden door hun ouders begeleid. Er staan punten op het huiswerk, maar die houden geen rekening met de thuissituatie. Die ongelijkheden willen we wegwerken'', zegt de schepen.