De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) heeft de ruilverkaveling Fortem voor een groot stuk klaar. Voor wandelaars en fietsers is een paradijs van rust ontsloten.

De ruilverkaveling Fortem beslaat 1.240 hectaren in Alveringem, Diksmuide en Veurne. De werken omvatten niet alleen de klassieke herschikking van landbouwpercelen en wegenherstel. De waarde van deze verkaveling ligt vooral op natuur-, cultuurhistorisch en recreatief vlak.

Twee derde van de oppervlakte wordt ingenomen door de beschermde komgronden van Lampernisse (Diksmuide), wat de ingrepen sterk beperkte. In Lampernisse zelf is van de rommelige Kortestraat een mooie, brede dorpsweg gemaakt. Over de Leerzevaart prijken nu typische polderboogbrugjes.

Nieuwe fiets- en wandeltrajecten verbinden voortaan de Lovaart met de Oude Zeedijk. Fietsen en wandelen in deze oase van rust is een ware sensatie. Vissers kregen hengelzones (Molenstraat-Zadelstaat). Voor wandelaars wordt het Leenhof Ter Wissche ontsloten. Aan de Kripshoek en de Grote en Kleine IJzerbeek komen zones voor natuurontwikkeling.

Een opmerkelijk onderdeel van deze ruilverkaveling is de archeologische site Pannendorp -- in de 18de eeuw een pannenfabriek -- naast de Lovaart (Groenedreef). Daar lag tijdens de Eerste Wereldoorlog een dubbele rij loopgraven. Een kunstproject van Stijn Claikens, onder de vorm van een blauwe en een rode muur, zal refereren aan deze Belgisch-Duitse verdedigingslinie. (MMA)