De bekende bierhandelaar Roger Debels (65) houdt de stiel voor bekeken. ,,Het is welletjes geweest'', stelt de populaire Vijvenaar beslist. ,,Op 1 januari stopt de handelszaak na 42 jaar van hard labeur. Maar we verloren nooit de glimlach en onze klanten bleven steeds onze vrienden.''

  • Je had altijd wel iets met het goudgele vocht?
  • Roger Debels: ,,Vader Albert verzorgde een beperkte bierronde, maar hij verkoos de zekerheid van een vaste betrekking. Ik werkte enkele jaren voor de brouwerij Damberd (Olsene), als chauffeur-bedeler. Het waren gouden tijden, met prospecties aan de kust en tot in Vloesberg. En ik leerde heel wat bij. In oktober 1960 besliste ik mijn eigen zaak op te starten. Ik startte van nul en gelukkig kon ik van grootvader Jules en meter Bertha wat geld lenen om bier aan te kopen. Zij woonden trouwens in dit huis in de Posterijstraat, dat ik in de loop van de jaren tot een ruim bierdepot uitbouwde.''

  • Typisch voor uw manier van werken was het smeden van een kameraadschappelijke band met de klanten?
  • ,,Dat mag je wel zeggen. Ik kwam bijvoorbeeld 42 jaar in Au Trotteur Belge bij Henriette Vanhoutte. Maar ook met de leveranciers en de collega's-bieruitzetters probeerde ik overeen te komen. Mijn collega en boezemvriend Georges Snauwaert stopte vorig jaar. Uiteraard was het vroeger prettiger samenwerken. Zo heb ik veel te danken aan de brouwerij Meiresonne. Daar was je meer dan een nummer.''

  • Ondanks die arbeidsintensieve job maakte je nog veel tijd vrij voor het verenigingsleven?
  • ,,Het verenigingsleven is het cement van onze maatschappij. Ik ben dan ook al van kindsbeen af lid van de fanfare Hoger Op, waar ik heel veel vrienden tel. Ik ben een halve eeuw lid en een kwarteeuw voorzitter en in 2003 vieren we het tachtigjarig bestaan van de fanfare. Beroepshalve zwierf ik hele en halve nachten langs de feesttenten in de hele regio. Ik had altijd de grootste bewondering voor de inzet van de vele bestuursleden. Zij maken de dynamiek uit van een regio.''

  • Er bestaat geen gevaar dat Roger Debels zich gaat vervelen vanaf 2003?
  • ,,Zeker niet. We hebben de viering van tachtig jaar Hoger Op. En ik kan eindelijk eens wat meer tijd vrijmaken voor mijn vrouw Lidiana en de andere familieleden. Mijn zonen Rik en Kurt zijn gelukkig ook lid van Hoger Op. Weet je dat ik de doop van een van mijn zoons liet uitstellen omdat we net op die dag met Hoger Op een daguitstap hadden?''

  • Je stond ook bekend om je recht-voor-de-raap-aanpak.
  • ,,Ik zeg altijd wat er op mijn lever ligt. Ook de dames en heren politici weten dat. De meesten appreciëren deze werkwijze. En de anderen leerden ermee leven. Maar ik hield vooral veel vrienden over aan deze filosofie.''