De kans bestaat dat de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO) helemaal van voor af aan moet worden opgebouwd. Indien blijkt dat de informaticaproblemen bij de KBO van structurele aard zijn, wordt het hele systeem herbekeken. Tegen volgende week maandag wordt het alternatieve systeem, waarbij startende ondernemers hun ondernemingsnummer onrechtstreeks via mail moeten aanvragen, geëvalueerd.

De KBO kampt als sinds de opstart op 1 juli met technische problemen. Daardoor kunnen de tien erkende ondernemingsloketten, die de taken van het handelsregister en de Kamers van Ambachten en Neringen overnemen, er geen gebruik van maken.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig