Klaus Van Isacker, de directeur informatie van VTM, verklaarde nog geen jaar geleden in onze krant dat hij op Stef Wauters aasde, toen nog ankerman bij de VRT. Samen met Eric Goens heeft Wauters ondertussen de leiding over het VTM-Nieuws in de hoop hiermee de kloof met de VRT te dichten. Beiden beseffen dat dit een werk van lange adem wordt. ,,We zien die vernieuwing vanaf 2 februari echt niet als een wedstrijdje met de VRT.''

door Kris VANDERHAEGEN

Foto's Marc HERREMANS

711.000 kijkers had het journaal van TV1 meer dan het VTM-Nieuws op de verkiezingsdag van 13 juni vorig jaar. Nooit was de kloof tussen beide journaals zo groot en voor de de commerciële omroep was dit meteen het signaal dat er dringend aan het VTM-nieuws moest worden gesleuteld. ,,Dat toonde aan dat er bij VTM iets schortte'', zegt Stef Wauters. ,,VTM heeft misschien wel geprobeerd om een verkiezingsshow á la VRT te maken. Dat was geen goede zaak. Nu zullen we naar aanleiding van de regionale en Europese verkiezingen ook een verkiezingsshow maken, maar dat doen we deze keer wel op onze eigen manier.''

,, Nu had het succes van de verkiezingsshow op de VRT ook te maken met een goed opgezette reclamecampagne rond die verkiezingsshow. Dat willen we nu ook doen. Alleen is het niet om aan te tonen dat wij ook zoiets kunnen maken. Het moet meer zijn dan dat.'' • Toen je in het verleden gevraagd werd om een vergelijking te maken tussen het VRT-journaal en het VTM-Nieuws zei je dat VTM een grotere klemtoon op misdaad, moord en doodslag legde. Komt daar onder jouw bewind verandering in?
 • Stef Wauters: ,,Dat VTM meer de klemtoon legde op criminele onderwerpen is waar, laten we daar niet flauw over doen. Daar zijn onderzoeken genoeg over gebeurd. De gerechtelijke berichtgeving blijft in de toekomst geweldig belangrijk in ons nieuws, maar we willen ons daar niet mee profileren. Ik heb overigens nooit beweerd dat het gerechtelijke nieuws een zwakte was van VTM. Het uitblijven van criminele onderwerpen op de VRT had eerder te maken met het ontbreken van een fatsoenlijk uitgebouwde ploeg gerechtelijk nieuws op de redactie. Nadien is er een inhaaloperatie geweest. Als er vandaag sprake is van een evenwichtiger situatie dan is het niet omdat VTM die berichtgeving heeft afgebouwd, maar omdat de VRT een tandje bij gestoken heeft.''

  Eric Goens: ,,Die discussie past in de hokjesmentaliteit waarop er al jaren over het VTM-Nieuws gesproken wordt. Siegfried Bracke blijft herhalen dat een vrachtwagen die in de afgrond rijdt bij VTM altijd twintig meter dieper is gedonderd dan op de VRT. Jezus Christus! Ik begrijp ook niet waarom Tony Mary, de gedelegeerd bestuurder van de VRT, zegt dat VTM zeer goed nieuws maakt voor een commerciële zender. Waarom moet dat laatste er altijd bij gezegd worden. Er werkt hier een ploeg journalisten heel hard aan het nieuws. Maar blijkbaar ben je maar een goeie als je voor de openbare omroep werkt. Is Stef, nu hij voor VTM werkt, plots een slechte journalist geworden? Komaan zeg!''


  Negatieve commentaar


 • De voormalige VRT-baas Bert De Graeve zei ooit dat de openbare omroep de enige garantie is voor de democratische samenleving in Vlaanderen. Sta je nu nog achter die uitspraak?
 • Stef Wauters: ,,Ik heb die uitspraak nooit beaamd. De rol van de openbare omroep is zeer belangrijk in een democratische samenleving. Maar er is evenzeer nood aan een gevarieerd medialandschap en privé-initiatief. De enige garantie voor de democratie is een zo rijk mogelijk medialandschap waarin geen enkele zender de andere domineert.'' • Als we de VRT mogen geloven, voert Stef bij VTM louter de plannen uit die voor het VRT-Nieuws voorzien waren. Want in een poging om zijn overstap op de valreep te verhinderen, kreeg hij uitzonderlijk inzage in de bedrijfsgeheimen van de VRT.
 • Stef Wauters: ,,Het is onwaar dat ik mijn overstap maakte met een valiesje waarin de strategische plannen van de VRT staken. De VRT heeft na mijn vertrek pertinente onwaarheden verspreid en dat betreur ik.'' • Heb je nooit negatieve reacties gekregen op je overstap? Het was de eerste keer in de Vlaamse mediageschiedenis dat een ankerman van de ene naar de andere zender overstapte.
 • Stef Wauters: ,,Aanvankelijk heb ik wel negatieve commentaar gekregen, maar die reacties zijn intussen verstomd. Volgens sommigen zou ik niet behoorlijk in een commerciële omgeving kunnen functioneren. Als dat klopt dan is geen enkele kranten- of weekbladenjournalist nog veilig, want er bestaan geen staatskranten. En daar neemt niemand aanstoot aan. Wel integendeel: er wordt volmondig over de pluriformiteit van de pers gesproken.'' • De voormalige VRT-journaliste Monique Delvaux omschreef jouw overstap als `gore smeerlapperij'...
 • Stef Wauters: ,,Ach ja, het komt allemaal wel goed zeker. Kijk, als je het aanbod krijgt om een bestaande nieuwsdienst vanaf nul terug op te bouwen en je kunt dat doen in het gezelschap van goede kameraden, dan laat je een dergelijk voorstel toch niet schieten zeker. Om dezelfde reden heb ik me zes jaar zo goed geamuseerd bij de VRT. Daar hebben we ook een totale omschakeling kunnen bewerkstelligen. Maar voor alle duidelijkheid: toen Klaus Van Isacker in jullie krant zei dat hij me nog geen aanbod had gedaan, dan was dat ook zo. Maar niet lang nadien hebben we de eerste verkennende gesprekken gevoerd.''


  Kijkers zullen vertrouwd beeld missen


 • De VRT heeft vorige maandag al enkele opvallende wijzigingen in het journaal aangebracht. Voelen jullie zich nu in snelheid gepakt?
 • Stef Wauters: ,,Nee. En we laten ons niet opjagen. Misschien is dat omgekeerd wel het geval, maar die rekening wil ik liever niet maken. Ik weet dat VRT net zoals VTM de ambitie koestert om voortdurend aan het nieuws te sleutelen, maar wij beschouwen dat niet als een wedstrijdje. Wij voeren ook geen campagne rond onze vernieuwde aanpak. Geloof me, 2 februari wordt een nieuwe stap, maar geen champagnemoment.'' • Hebben jullie de snelle ingreep van de VRT toch niet als een teken van paniek beschouwd?
 • Stef Wauters: ,,Het werd vorige week duidelijk dat de VRT zijn agenda op die van VTM afstemt. We wisten al enkele maanden dat de VRT net voor onze omschakeling enkele veranderingen zou doorvoeren. Maar laten we niet te veel gewicht geven aan die vormelijke vernieuwing. Het gaat heus wel meer dan om een nieuw decor. Het is vooral de bedoeling om een nieuwe dynamiek op gang te brengen.''

  Eric Goens: ,,Als we er dan toch een wedstrijd willen van maken, dan zal die niet gewonnen worden op 2 februari. We zetten een operatie in waarvan we het effect pas op de middellange termijn zullen zien. We verwachten in geen geval dat we aanstaande dinsdag opnieuw de marktleider zullen zijn.''


  Geen duo-presentatie


 • Jullie directeur informatie verwacht de eerste dagen en weken zelfs een terugval van de kijkcijfers. Pas tegen het einde van dit jaar hoopt hij op een stijging van twee procent marktaandeel.
 • Stef Wauters: ,,Dat is zijn persoonlijk aanvoelen want er zijn op dat vlak geen doelstellingen opgelegd. Het is niet dat we tegen die datum zoveel marktaandeel moeten halen. Maar uit ervaring weten we dat we het in het begin zullen moeten uitzweten. Je neemt de kijkers immers een vertrouwd beeld af. En aangezien bij het nieuws alles om vertrouwen draait, zal het ons enige moeite kosten om de kijker opnieuw dat vertrouwen te schenken.'' • En dat vertrouwen hopen jullie te krijgen door bij het nieuws een tekeningetje te maken met de enorme videomuur die achter de presentator werd geïnstalleerd.
 • Eric Goens: ,,Met die videomuur breng je het nieuws inderdaad op een heel andere manier. Het zegt zoveel meer dan de klassieke reportage die je doorspekt met kaartjes en grafieken. Neem bijvoorbeeld de nachtvluchten rond de luchthaven rond Zaventem. Probeer dat gewoon eens met woorden op een heldere manier uitgelegd te krijgen. Op de videomuur kunnen we luchtbeelden van de startbanen geven en de woongebieden tonen zodat het probleem ook voor de niet-omwonenden duidelijk wordt.''

  Stef Wauters: ,,Het zal onze journalisten doen nadenken over de manier waarop ze de informatie zo helder mogelijk aan de kijker kunnen brengen. Ze krijgen een instrument om opnieuw na te denken over hun vak en dat vinden wij heel belangrijk. Er zijn in Europa geen voorbeelden van zenders die al een dergelijke videomuur gebruiken, in de Verenigde Staten is dat wel het geval.'' • Kiest VTM hiermee voor de Amerikaanse aanpak van het nieuws?
 • Eric Goens: ,,Nee, we gaan zeker niet de schreeuwerige toer op. Maar je mag de klemtoon ook niet te veel op dat nieuwe decor leggen. Het oude decor was versleten, maar vergeet niet dat VTM vijftien jaar geleden voor een stijlbreuk heeft gezorgd. Alleen was het verschil met de VRT te groot geworden. Er zal niemand echt boos zijn als we zeggen dat de omschakeling er bij ons iets te laat is gekomen. Maar het besef is er al veel langer, we praten daar nu al meer dan een jaar over.''

  Stef Wauters: ,,We gaan precies een andere richting uit dan het Amerikaanse model. De VRT koos vroeger voor het traditionele Europese model waarbij de BBC als voorbeeld diende, terwijl VTM meer aanleunde bij het Amerikaanse voorbeeld en het model van CNN. Dat zag je ook aan die nieuwsbalk die een tijd onderaan in het beeld meeliep. Naar mijn idee kreeg de kijker hierdoor te veel informatie in één keer aangeboden. De videomuur zal niet voor beeldvervuiling zorgen, integendeel.'' • Jullie zetten nog een stap terug met het afschaffen van de duo-presentatie...
 • Eric Goens: ,,Die discussie neemt zowat mythische proporties aan, terwijl wij die intern nooit gevoerd hebben. Er is helemaal geen dag geweest waarop we de knoop zouden doorhakken, die beslissing is eerder organisch gegroeid. Op een bepaald moment hadden we het voor de eerste keer over het nieuwe decor en toen viel pas de opmerking dat het nogal krap zou worden om daarin twee journalisten het nieuws te laten presenteren.'' • Een andere vraag was of Dany Verstraeten van het scherm zou verdwijnen.
 • Stef Wauters: ,,We hebben onze ankermensen geëvalueerd, maar de positie van Dany is nooit in twijfel getrokken, er is zelfs nooit overwogen om hem niet langer als ankerman in te zetten. Er is dan ook geen enkele goede reden te verzinnen om hem van het scherm te halen.''


  Oude en nieuwe gezichten
  Jullie Wetstraat-journalist Dirk Vandenbogaert wordt vervangen door Marleen Vanhecke. Moet een oud gezicht plaats maken voor een jongere versie, om het even cru te stellen?

  Stef Wauters: ,,Het is pertinent onwaar dat Dirk Vandenbogaert van het scherm verdwijnt. Marleen wordt ons gezicht in de Wetstraat en zal de politieke gebeurtenissen aan de videomuur duiden. Maar in juni zijn er Vlaamse en Europese verkiezingen en dus zullen we Dirk nog heel veel inzetten. Hij is overigens uitermate geschikt als live-reporter. Maar televisie werkt met gezichten en de kijker gelooft maar iets als het gebracht wordt door iemand die hij kent en vertrouwt. We kunnen niet alle redactieleden op het scherm brengen, er zijn slechts enkele mensen die de relatie met onze kijkers opbouwen.'' • Heeft Stef er als hoofdredacteur democratisch voor gekozen zelf het nieuws opnieuw te presenteren?
 • Stef Wauters: ,,Het was VTM die mij voor die twee functies heeft gevraagd. En ik wilde natuurlijk ook blijven presenteren, want ik doe dat heel graag.''

  Eric Goens: ,,We hebben ervoor gekozen de beste mensen op de juiste plaats in te schakelen. Het zou knettergek geweest zijn Stef niet meer te laten presenteren.'' • Presenteert Stef het allereerste nieuws van zeven uur in de nieuwe stijl?
 • Stef Wauters: ,,Ik zou het niet weten, ik zal eens op de dienstlijst moeten kijken. Maar ik zou het heel mooi vinden de primeur aan Dany Verstraeten te gunnen.''

  Wist je dat je ook zonder abonnement elke maand 3 betalende  plus-artikels kunt lezen?

  Meld je aan en lees gratis ›

  Vul je e-mailadres en wachtwoord in