De Franse warenhuisketen Carrefour voert bedrieglijke reclame. Dat zegt de Economische Inspectie, die daarover een klacht indiende bij de Brusselse handelsrechtbank. Carrefour biedt producten tegen stuntprijzen aan, maar de voorraad zou niet in verhouding staan tot de omvang van de reclame. De warenhuisketen ontkent en zegt zorgvuldig de vraag in te schatten en zijn voorraden aan te passen.

Veel klanten die naar de Carrefour-winkels hollen, krijgen daar te horen dat het gepromoot product uitgeput is. Dan is de promotieverkoop een ongeoorloofd lokmiddel voor de andere producten, oordeelt de administratie van Economieminister Charles Picqué (PS).

De klacht van de inspectie steunt op de wet op de handelspraktijken uit 1991. Die verplicht een redelijke voorraad van het aangeboden product, in verhouding tot het aantal potentiële kopers dat aangesproken wordt.

Een winkelier mag in zijn straat promotie voeren om vijf broodroosters te verkopen. Maar een keten die vijf kranten en twee televisiestations inschakelt om een goedkope pc aan te bieden, mag zich niet tevreden stellen met een voorraad van enkele honderden stuks. Want dan gaat de wetgever ervan uit dat de werkelijke bedoeling is mensen tot de aankoop van andere producten uit het gamma te verleiden. Dat is misleidend.


Reacties van klanten
Carrefour ontkent. De Franse distributeur zegt dat voor iedere promotieverkoop een nauwkeurige raming wordt gemaakt aan de hand van de opgemeten reacties van de klanten bij vorige acties.

Er bestaat geen exacte sleutel om te becijferen hoe groot de stock moet zijn. Het is aan de rechter om te oordelen. Volgens het kabinet van Picqué zou een uitspraak al volgende week kunnen vallen.

De consumentenvereniging Test-Aankoop is blij met de gerechtelijke stappen van de minister. Test-Aankoop stuurt al geruime tijd klachten van consumenten door naar de Economische Inspectie.