De vakbonden bij De Post bereiden een confrontatie met de directie voor nu cijfers zijn uitgelekt over de weddes van het management. Terwijl een postbode het met 1.000 euro netto per maand moet stellen, verdient een een werknemer uit het middenkader drie tot vijf keer meer. Er wordt zelfs gefluisterd dat Postbaas Johnny Thijs 75.000 euro bruto in zijn loonzakje zou vinden.

,,De weddes van het middenkader staan niet in verhouding tot de kennis en de kunde die de managers aan het bedrijf bieden'', zeggen vakbondsmensen van alle kleur. Eddy Denaeyer (ACV) preciseert: ,,We stellen vast dat het niet werkt op het terrein. Dat is niet de schuld van de postmannen en ook de directie treft geen schuld. Maar we stellen ons wel vragen over het almaar toenemend aantal kaderleden net onder de top, en over hun toegevoegde waarde.''

De Post telt 571 contractuele kaderleden. Daar komen nog eens 448 statutaire ambtenaren bij die uit de administratie worden gedetacheerd. ,,Samen 1.029 goedbetaalde topfuncties'', vat Jan Eyndels van het liberale syndicaat samen. ,,In 1990 waren er dat 415, wat De Post toen 20 miljoen euro per jaar kostte. Vandaag is het management goed voor een loonuitgave van 122 miljoen euro.''

De vakbonden zijn er niet over te spreken dat topman Johnny Thijs beloofd had de aanwervingen van kaderleden te temperen. ,,Het omgekeerde is gebeurd'', zegt vakbondsman Jean-Claude Balland.


Hard tegen onzacht
Volgens de syndicale organisaties is het weddeverschil bij De Post schrijnend. Een postbode verdient gemiddeld ongeveer 1.000 euro netto per maand. Een loketbediende met anciënniteit kan doorgroeien naar 1.200 euro. Een statutair kaderlid heeft zo'n 5.800 euro per maand, maar dat is wel bruto. Een contractueel kaderlid heeft recht op ongeveer 8.300 euro bruto per maand. Niet-bevestigde informatie leert dat Postbaas Thijs 75.000 euro bruto per maand krijgt, bonussen niet meegerekend.

De Post wijst erop dat de sociale lasten op kaderleden veel hoger zijn, zodat zij netto slechts de helft of iets meer overhouden. Woordvoerder François Dorrekens geeft ook nog mee dat De Post omwille van de modernisering nood had aan competente managers en dat hun weddes die van de vrije ondernemersmarkt zijn. ,,Anders willen zij bij ons niet aan de slag.''

De vakbonden ergeren zich aan die redenering. Eddy Denaeyer: ,,Een kaderlid van de hoogste schaal, mag volgens de barema's 2,8 miljoen oude Belgische franken verdienen. Wij weten dat vaak het dubbele wordt betaald. Dat is onaanvaardbaar.''

Dinsdag zal het hard tegen onzacht gaan aan de onderhandelingstafel. Dan bespreken bonden en directie de bijsturingen van de hervorming van de postrondes in kleine en middelgrote kantoren. De nog altijd stakende postmannen van Luik zouden wel eens veel gelijkgezinden kunnen vinden.

Wist je dat je ook zonder abonnement elke maand 3 betalende  plus-artikels kunt lezen?

Meld je aan en lees gratis ›

Vul je e-mailadres en wachtwoord in