U vindt geen autoverzekering:

Als drie maatschappijen u weigeren of een superhoge premie voorstellen, dan kunt u zich, al dan niet via een makelaar, tot het tariferingsbureau wenden. Een premie is superhoog als hij vijf maal hoger is dan het laagste tarief van de maatschappij. Die is uitdrukkelijk verplicht dit in haar aanbieding te melden.

Het tariferingsbureau doet dan een voorstel voor een premie, last eventueel ook een vrijstelling in en soms ook andere voorwaarden. U bent niet verplicht daarop in te gaan.

Als u erop ingaat, wordt uw dossier toegewezen aan een van de deelnemende verzekeringsmaatschappijen. Bij een ongeval vergoedt die de slachtoffers.

Als het tariferingsbureau niet tot een financieel evenwicht komt, betalen alle autoverzekeraars samen eventuele tekorten.

De deelnemende maatschappijen zijn Axa Belgium, Fortis AG, Ethias (ex-Omob) en Winterthur

Info: Tariferingsbureau, Liefdadigheidsstraat 33, bus 1, 1210 Brussel, tel. 02-287.18.11; www.fcga-gmwf.be