Om zijn kooplust te stimuleren en de crisis te bedwingen, krijgt de Amerikaanse consument alles op krediet. Een auto moet hij pas na twee jaar gebruik zonder interest beginnen betalen. Hypotheekleningen vliegen de deur uit. Het is een riskante situatie, want indien de consumptie toch zou stokken, blijft een reusachtige schuldenberg achter en moet Amerika zijn producten elders kwijt, met onvermijdelijk een goedkopere dollar. Dan betaalt Europa mee.

Philippe Gijsels van de Fortis Bank verwijst naar 1875, het jaar van de grote spoorwegcrisis in de Verenigde Staten. Het is de enige periode in de economische geschiedenis waarin de beurzen vijf jaar na elkaar achteruit gingen.

,,Je kunt een parallel trekken tussen die spoorcrisis van toen en de instorting van de informatica-industrie nu. Dat gaf de beurs zo'n dreun dat de indexen al drie jaar lang dalen. De verwachtingen voor volgend jaar zijn beter, maar in een blijvend herstel geloof ik niet. Drie zwakke beursjaren zijn zeldzaam. Vier is haast nooit vertoond. Als het er vijf worden, is dat de tweede keer in de geschiedenis.''


Europa spaart meer
  • Wat als de geschiedenis zich herhaalt?
  • ,,Dan staan ons tien tot vijftien zwakke jaren te wachten, met op en neer bewegende beursindexen. De spectaculaire groei van de jaren zestig hebben we ook betaald met een zwakte van 1968 tot 1982. Bij het begin en het einde van die periode stond de Amerikaanse beursindex Dow Jones op 1.000 punten. In 2000 was die tot 13.000 opgeklommen. Nu zwalpt hij rond 8.500.''

  • Hoe moet Amerika verder met die oplopende consumentenschuld?
  • ,,De mentaliteit van de Amerikanen is altijd zo geweest. In Europa wordt veel meer gespaard. Maar Amerika groeit steeds sterker dan Europa. De nieuwe minister van Financiën Snow zet kennelijk een nieuwe politiek in. De sterkte van de dollar is geen doel voor hem. Een goedkopere dollar laat de Amerikanen toe hun productie-overschot uit te voeren.'' (FWA)