De zus van prinses Mathilde, Hélène d'Udekem d'Acoz, mag dan toch een verkrot landhuisje in Proven verbouwen tot een buitenverblijf. Haar oom Henri, die burgemeester is in Poperinge, had haar een bouwvergunning geweigerd maar de bestendige deputatie van West-Vlaanderen besliste nu anders.

De jarenlange familieruzie tussen Mathildes vader Patrick en haar oom Henri d'Udekem d'Acoz ligt wellicht aan de basis van de herrie rond de bouwvergunning. De verkrotte -- zonevreemde -- woning waarover het gaat, staat in de Couthoflaan, op een paar honderd meter van het Couthofkasteel waarin oom Henri woont. De woning was bewoond tot november 1997, en werd aan Hélène d'Udekem verkocht op 22 juli 1998. Naar verluidt wilden Patrick d'Udekem en zijn familie een stek hebben in Proven, niet ver van de ouderlijke woning het Couthof, en dicht bij het kerkhof waar de verongelukte dochter Marie-Alix begraven ligt.

Maar op 13 april 1999 verklaarde burgemeester Henri d'Udekem de woning onbewoonbaar. Bovendien waren er problemen met de toegangsweg, die over de grond van de burgemeester loopt. ,,Door die problemen kon de eerste bouwaanvraag onmogelijk ingewilligd worden, noch door het schepencollege, noch door de bestendige deputatie'', verklaart gedeputeerde Patrick Van Gheluwe. ,,Maar op 12 januari 2002 trok de burgemeester de onbewoonbaarheid in omwille van een vormvereiste, en hij zette geen nieuwe procedure tot krotverklaring in. Wél weigerde hij een nieuwe bouwaanvraag, ditmaal omwille van de verkrotting van de woning.''

Gedeputeerde Van Gheluwe ging zelf een kijkje nemen in Proven en stelde vast dat het dak en de meeste muren van het huis nog in goede staat zijn. ,,Er is voorzien dat er nieuwe binnenspouwmuren komen en dat enkele steunbalken vervangen worden. Dan is de woning opnieuw volledig gestabiliseerd. Daarom hebben wij wél een bouwvergunning verleend.''

Proven hoopt nu stilletjes dat onze toekomstige koningin Mathilde vaak op bezoek zal komen bij haar zus.