Drie verzekeringsondernemingen, DKV, Fortis AG en ING, moeten hun hospitalisatieverzekeringen aanpassen. Dat heeft de Brusselse rechtbank van koophandel beslist na een klacht van de consumentenorganisatie Test-Aankoop. De rechter verklaarde onder andere clausules onwettig die terugbetaling uitsluiten van kosten voor ziektes die bestaan bij het afsluiten van de polissen.

De rechtbank oordeelde ook dat de polissen moeten worden opgesteld in een verstaanbare taal voor een niet-jurist. Tegen de drie uitspraken is beroep mogelijk, maar zo'n beroep is niet opschortend, zodat de drie maatschappijen nu al verplicht zijn om een samenvatting van de vonnissen naar hun klanten te sturen en hun polissen aan te passen.

Met twee andere maatschappijen -- KBC en OMOB -- vond Test-Aankoop een vergelijk buiten de rechtbank. Met nog twee andere maatschappijen -- AGF en AXA -- lopen de onderhandelingen over zo'n aanpassing nog voort.


Gewraakte vragenlijst
Test-Aankoop meent dat die belangrijke precedenten de verzekeraars op termijn zullen verplichten tot het versoepelen van nog andere polissen, onder andere voor reisbijstand en schuldsaldo. Volgens Wauthier Robyns van de BVVO-koepel van verzekeraars zal het niet zo'n vaart lopen: ,,Het verzekeringsrecht is een levende materie en deze vonnissen verduidelijken sommige principes. De verzekeringsmarkt zal daardoor geen grote veranderingen ondergaan''.

De rechter verbiedt in zijn vonnis van 26 juni, dat pas gisteren bekend raakte, onder andere het doorspelen van medische gegevens door de dokters van de verzekerde aan de verzekeraar. Omdat zo'n hospitalisatiepolis voor het leven wordt afgesloten, mag de verzekeraar de terugbetalingen niet plots beperken als de maatschappij lucht krijgt van het ziektebeeld van de verzekerde. De rechter haalde ook een vraag over een aids-test uit een gewraakte vragenlijst van een hospitalisatieverzekeraar. ,,Toch blijft het principe overeind dat wij mogen informeren naar de actuele gezondheidstoestand van de klant, maar bijvoorbeeld niet naar zijn genetische voorbestemdheid of zijn privéleven'', meent BVVO-zegsman Robyns.