Werken Kontichstraat

Op de gemeentelijke website van Edegem staan de geplande, noodzakelijke voorbereidende werken die zullen gebeuren in de Kontichstraat. Het gemeentebestuur had eerder besloten het voet- en fietspad van de Kontichstraat in 2010 te vernieuwen. Zowel de voet- als de fietspaden hebben erg te lijden onder boomwortels die het wegdek omhoogduwen. Het fietspad is bovendien onvoldoende breed om het tweerichtingsverkeer in optimale en veilige omstandigheden te laten verlopen.

Deze twee knelpunten worden momenteel volop bestudeerd. Samen met onder andere ...