Voordracht

Het August Vermeylenfonds organiseert op vrijdag 25 april om 20 uur een voordracht over de figuur van Omer Wattez. Afspraak in het vrijzinnig ontmoetingscentrum in het Liedtskasteel. Gastspreker is Marc Vuylsteke. (pd)