Damstraat

De heraanleg van de Damstraat en Heirweg valt 414.000 euro duurder uit dan geraamd. De meerkosten zijn te verklaren door de uitbreiding van de werkzaamheden met de Polstraat, de herstelling van rioleringsbuizen, de heraanleg van de fietspaden en het aanbrengen van de wegversmalling in Coudenborm. (dhs)