Fuiven

In het kader van het jeugdwerkbeleidsplan kent het stadsbestuur toelagen toe aan jeugdwerkinitiatieven die een fuif organiseren. Voor het werkjaar 2007-2008 krijgt KLJ Doorslaar een toelage van 300 euro, net als de gidsen Edelweiss en de scouts en gidsen Jan Berghmans. De toelage wordt gebruikt om kosten te dekken voor het organiseren van een fuif. (jdl)

Niet te missen