Huurders naar Grondwettelijk Hof met Vlaams woondecreet

Het 'recht op wonen' wordt geschonden, vinden de Liga voor Mensenrechten en de huurdersbonden.

De Liga voor Mensenrechten en de huurdersbonden - het Vlaams Overleg Bewonersbelangen - vragen het Grondwettelijk Hof om stukken van de Vlaamse Wooncode te vernietigen. Dat is het decreet dat de basisbeginselen ...