Vlaanderen heeft een plan voor delfstoffen

Voor het eerst heeft de regering een oppervlaktedelfstoffenplan. Elke burger kan bezwaar indienen.

Voor de dakpannen en bakstenen van uw huis of de bumpers van uw auto zijn er delfstoffen nodig. Het gaat om klei, leem, grind en diverse zandsoorten die onder meer in Vlaanderen uit de grond worden gehaald ...