buy/sell

Agfa-Gevaert

KBC Securities herhaalt zijn opbouwen-advies voor Agfa-Gevaert (2,29 euro), nadat het bedrijf de resultaten over het tweede kwartaal heeft bekendgemaakt. Analist Nico Melsens stelt vast dat de recessie nog woog op de omzet, maar door de lagere grondstoffenkosten en de verlaagde kostenbasis kon Agfa toch de winstverwachtingen realiseren. Ondertussen daalt het risicoprofiel van het aandeel door de goede kostenbeheersing, de verlaging van het werkkapitaal, enzovoort. Bovendien zullen de grondstoffenkosten in de tweede jaarhelft voort dalen waardoor de winstgevendheid ook in 2010 zal verhogen. Melsens verwacht dan een nettowinst van 62 miljoen euro.

TelenetKBC Securities adviseert aandelen Telenet (16,28 euro) te kopen met een koersdoel van 18 euro. Het ...