Archeo- logische site in Tongeren beschadigd

Het archeologische projectbureau Aron diende een klacht tegen twee Nederlanders die een site in Tongeren beschadigden.

De archeologische site op een privébouwterrein in Tongeren was met een afsluiting beveiligd en de gebruikelijke bordjes verbieden de toegang tot het terrein. Desondanks werd de opgraving bezocht door ...