VERBLIND DOOR DE NOORDERZON

Het betoog van enkele CD&V-politici waarin zij met bewondering kijken naar de Scandinavische landen en hun systemen van zwanger- en ouderschapsverlof (DS 30 juli), roept toch enkele vragen op.

Het arbeidsmarktmodel van de Scandinavische landen wordt alom geprezen als toonbeeld van flexi-zekerheid. Landen als Zweden zijn al vroeg die weg ingeslagen en plukken daar nu de vruchten van. Maar het ...

Niet te missen