colofon

Hoofdredacteurs De Standaard: Bart Sturtewagen en Karel Verhoeven. Chef Weekendkrant: Bert Bultinck. Chef Cultuur & Media: Peter Vantyghem. Eindredactie DS Cultuur: Vicky Vanhoutte. Lay-out: Maryvonne Jacobs. Foto cover: Theo Kingma / Isopix. Werkten mee aan dit nummer: Maarten Beirens, Dominique Deckmyn, Steven De Foer, Karel Deknudt, Cathérine De Kock, Geertje De Waegeneer, Wouter Hillaert, Bart Holsters, Tom Janssens, Thomas Joos, Monica Monté, Raf Picavet, Dieter Telemans, Eva Van Den Eynde, Geert Van der Speeten, Sasha Van der Speeten, Katrijn Van Giel, Sarah Vankersschaever, Karel Van Keymeulen, Filip Van Ongevalle, Peter Vantyghem, Wouter Van Vooren.