SCHOOL

In een school aan het Kerkplein werd ingebroken. De daders forceerden verscheidene deuren. Ze gingen op zoek naar geld want andere waardevolle zaken bleven onaangeroerd.