Voor het eerst in twee jaar telt Vlaanderen opnieuw meer dan 200.000 werklozen.

Eind juli noteerde de Vlaamse arbeidsdienst VDAB 223.532 'niet-werkende werkzoekenden'. Dat zijn er 37.002 of 19,8procent meer dan in juli van vorig jaar. Het was van augustus 2007 geleden dat de Vlaamse werkloosheidscijfers nog boven de symbolische grens van de 200.000 waren geklommen.

Toch is er volgens de nieuwe Vlaamse minister van Werk, Philippe Muyters (N-VA), geen reden tot zwaar pessimisme. Integendeel, zegt Muyters, de situatie op de arbeidsmarkt in Vlaanderen was in juli verhoudingsgewijs zelfs iets beter dan in de voorgaande maanden mei en juni.

Toen lag het stijgingspercentage van de werkloosheid (op jaarbasis) nog op meer dan 23 procent. Nu is dat 'afgeremd' tot iets minder dan 20 procent. Anders gezegd: de werkloosheid neemt nog altijd toe, maar het tempo waarin het aantal werklozen aangroeit, is (iets) minder groot geworden.

Hetzelfde fenomeen van 'afremming' is merkbaar in de statistieken over het aantal faillissementen. In juli werden er nagenoeg evenveel bedrijven failliet verklaard als in juli van vorig jaar (536 tegen 535). Ook in juni was het cijfer al identiek aan dat van dezelfde maand in 2008. Volgens het handelsinformatiebureau Graydon is er een einde gekomen aan de onafgebroken, maandenlange stijging van het aantal faillissementen.

Met meer dan 223.000 werklozen haalt Vlaanderen alleszins geen recordcijfers. Niet zo lang geleden, in de periode 2003-2006, telde de VDAB 20.000 tot 30.000 meer Vlaamse werklozen dan nu.

Met een werkloosheidsgraad van 7,8 procent presteert Vlaanderen bovendien nog altijd een stuk beter dan het gewest Brussel. Daar lag het aantal werklozen eind juli op 99.757, nipt beneden de drempel van 100.000. Dat aantal staat gelijk aan 20,2 procent van de Brusselse beroepsbevolking. (jir)Blz. E5 Stijging faillissementen vertraagt.