Wat nog moet komen

De regering liet zaterdag een aantal dossiers ongemoeid. Een eerste is de opstelling van een protocol tussen Fedasil en de Dienst Vreemdelingenzaken over de opvang van kandidaat-asielzoekers. Dat acute probleem blijft hangen.

Aangeboden door onze partners

Niet te missen