Gsm-operator Proximus heeft in zijn radioreclamespot het woord 'janet' geknipt omdat dat te 'stereotyperend' heet.

Vorige week was in een radiospot van Proximus te horen hoe een beller tegen een andere die naar zijn gevoelens polste, zei: 'zeg, stop daarmee, janet'. Maar afgelopen vrijdag klonk het plots heel anders. De man noemde zijn vriend plots 'jongen': 'zeg, jongen, stop daarmee'.

'We hebben die spot inderdaad aangepast', bevestigt de woordvoerster van Proximus, Fréderique Verbiest. 'We hebben van de Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) de opmerking gekregen dat dit stereotyperend is. Het was bedoeld als onderdeel van normaal taalgebruik tussen twee Antwerpse jongemannen, we waren ons van geen kwaad bewust. Maar blijkbaar vindt niet iedereen dat. We hebben gevolg gegeven aan de opmerking.' Bij de JEP was een klacht over de reclame toegekomen. Volgens voorzitter Piet Jaspaert kan het woord 'janet' kwetsend overkomend.

De radiospot begint met twee jongens die elkaar aan de telefoon begroeten. 'Hei, joh, 'oe is 't, alles goe?' 'Alles goe, en met u?' 'Goe, maar ik wil weten hoe het echt met u is.' 'Wa bedoelt gij nu?' 'Ik wil gewoon weten hoe het echt met u gaat.' 'Wa zegde gij nu? Zeg stop daarmee, janet'. Nu dus: 'jongen.'

Grappig of stereotyperend? De Holebifederatie vindt het in ieder geval een goede zaak dat de spot is aangepast. 'Het woord 'makak' gebruik je toch ook niet', zegt Yvan Brys, de woordvoerder van de federatie. 'Janet is van dezelfde orde. Ik weet het, op een bepaald moment hebben wij het woord zelf gebruikt, dat zagen we toen veeleer als een geuzennaam. Het is zoals jodenmoppen. Het maakt een groot verschil of een jood een dergelijke mop vertelt of een Vlaams Belanger. Onder elkaar vertellen wij ook homomoppen, maar dat is anders dan wanneer anderen die vertellen.'

'Het woord janet hoor je over het algemeen ook niet in een positieve context. Op de trein heb ik jonge gasten nog nooit tegen elkaar horen zeggen: ik ben blij dat ik die janet heb leren kennen.'