Het uitstel van de bouwaanvraag brengt de afgesproken deadline van maart 2009 in het gedrang.

infrastructuur

Het uitstel van de bouwwerken heeft onvermijdelijk ook implicaties voor de kostprijs van het project. Dat heeft Vlaams minister van Begroting Dirk Van Mechelen (Open VLD) verklaard bij de voorstelling van de negende voortgangsrapportage van de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM) in de commissie Openbare Werken van het Vlaams Parlement.

De drukbijgewoonde commissiezitting draaide opnieuw uit op een marathonzitting waarbij de BAM, het orgaan dat de Antwerpse Masterplanwerken coördineert, een spervuur aan vragen kreeg voorgeschoteld.

De BAM voert nog contractbesprekingen met de voorkeurbieder Noriant voor de bouw van de Oosterweelverbinding, inclusief Lange Wapperbrug, die de Antwerpse Ring moet sluiten. Door aanpassingen aan de oorspronkelijke bouwplannen, is de indiening van de bouwaanvraag uitgesteld van mei naar september 2008. Ook de contractsluiting is aanzienlijk opgeschoven, naar januari 2009.

Volgens minister van Begroting Van Mechelen kan die vertraging de start van de werken 'ernstig in het gedrang brengen'. Zo moet bijvoorbeeld rekening gehouden worden met eventuele procedures voor de Raad van State. Het zou niet de eerste keer zijn dat de start van de werken wordt opgeschoven.

Door de vertraging dreigen ook de kosten voor het project op te lopen. Zo staat het kostenplafond van 1,85 miljard euro (vastgelegd in de kaderovereenkomst met de BAM) onder druk. Dat plafond werd vastgelegd aan de lopende kosten van januari 2006 en is exclusief financiering. Van Mechelen laat de BAM nu onderzoeken wat de mogelijke financiële impact is van die indexering en van de vertraging. 'Als blijkt dat er een afwijking is, dan zal de Vlaamse regering beslissen', aldus Van Mechelen. Hij distantieerde zich van de berichten dat het Noriant-project voor de Oosterweel 2,2 miljard zou kosten.

De vragen en problemen rond de kostprijs en de timing worden ook aangekaart in het rapport van het Rekenhof. Dat vraagt aan de BAM onder andere om een evaluatie te maken of de vooropgestelde timing nog wel realistisch is.

De BAM zelf ging uitgebreid in op de recente kritiek van de vzw Ademloos en het Antwerpse bewonerscollectief StRaten-Generaal (SG). Zo werd het alternatieve tracé van de SG door de BAM van tafel geveegd als onvolledig en technisch niet haalbaar. Sommige parlementsleden vinden echter niet dat de voorstellen van de SG zonder meer onder de mat mogen worden geveegd. Anderen weigeren dan weer de discussie over het tracé te heropenen.

www.standaard.biz/oosterweel