De Franse handelaar Jérôme Kerviel mag het verdere verloop van het onderzoek naar fraude bij de bank Société Générale (SocGen) thuis afwachten. Een rechtbank in Parijs heeft Kerviel op vrije voeten gesteld in afwachting van zijn proces. Dat maakten zijn advocaten gisteren bekend.

Kerviel is volgens SocGen verantwoordelijk voor een verlies van bijna vijf miljard euro. Hij zou zeer risicovolle posities hebben ingenomen zonder zijn meerderen daarover in te lichten.

De 31-jarige handelaar zat vijf weken in voorarrest. De Franse politie nam Kerviel in hechtenis om te voorkomen dat hij op de vlucht zou slaan, het bewijsmateriaal zou manipuleren of contact zou zoeken met mogelijke medeplichtigen bij fraude.

De 'man van vijf miljard', zoals Kerviel vaak wordt omschreven, is aangeklaagd wegens vertrouwensbreuk, het onbevoegd gebruik van computers en schriftvervalsing. Inmiddels heeft hij toegegeven zijn handelslimieten te hebben overschreden en documenten te hebben vervalst om de indruk te wekken dat zijn verliezen werden opgevangen door hefboomposities.

Kerviel heeft steeds gezegd dat hij op eigen houtje handelde, maar dat zijn superieuren bij SocGen wisten waar hij mee bezig was. Een extern rapport, dat zeer kritisch was voor het intern toezicht bij SocGen, lijkt dat verhaal te bevestigen. Volgens Kerviels advocaten heeft hun cliënt op alle punten meegewerkt aan het onderzoek. Uit niets zou blijken dat hij wil vluchten of dat hij het gerecht zou tegenwerken.

Toch blijven er tal van onduidelijkheden in Kerviels verhaal. Zo vertelde hij recentelijk dat hij open posities heeft ingenomen op de computer van zijn baas, in diens aanwezigheid. De bewuste manager, Eric Cordelle, stelt echter niet over de benodigde software te beschikken op zijn computer. Ook zou hij niet op kantoor aanwezig zijn geweest op het tijdstip dat Kerviel beschrijft.

De Franse aanklager had vorige vrijdag de verdere aanhouding van de trader gevorderd, maar dat verzoek werd geweigerd. Kerviel blijft wel gebonden aan een strikte gerechtelijke controle. Kerviel moest zijn paspoort inleveren en beloven dat hij geen contact zou opnemen met personen die mogelijk bij de zaak zijn betrokken. Hij moet zich eens per week melden op het politiebureau en mag de regio Parijs niet verlaten. (nta)