EIGEN SCHULD, DIKKE BULT

Het is onbaatzuchtig maar zeldzaam dat mensen zichzelf werkloos en misschien overbodig willen maken. Longspecialisten behoren tot die categorie zonderlingen, nu ze pleiten voor drastische maatregelen om het roken tegen te gaan. Want ze zijn het beu om altijd maar patiënten over de vloer te krijgen die ze moeten meedelen dat hun rookgewoonte in longkanker is geëindigd.

Ja, dat roken, daar zijn we nog niet van af. Hoeveel Belgen dat nog doen, is niet duidelijk: één op de drie en stijgend, volgens een enquête die de longspecialisten zelf lieten uitvoeren, één of de vijf ...