Een eerlijk VRT-debat

Nu het nieuwe VRT-directiecomité het meerjarenbesparingsplan klaar heeft om voor te leggen aan de raad van bestuur, de vakbonden en de Vlaamse regering komt het debat over de VRT terug op volle snelheid. Terzelfder tijd start de door het mediadecreet verplichte publieksbevraging ter voorbereiding van de nieuwe beheersovereenkomst VRT-Vlaamse Gemeenschap voor de periode 2012-2017. Hierin gaan 1.500 burgers en 100 organisaties/stakeholders bevraagd worden vanuit verschillende universitaire onderzoeksgroepen.

Een eerste vraag is die van een eerlijk debat, een debat dat vertrekt van feiten en niet van ongestaafde verdachtmakingen.Zo wordt er constant beweerd dat de VRT in de rode cijfers zit en verlies maakt ...